Blog

Yazdır

GENEL KURUL ÇAĞRISI

Aktif .

 

GENEL KURUL ÇAĞRISI

 

Kocaeli Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları Derneğimizin 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.nisan.2015 tarihinde çoğunluğun sağlanamaması nedeni ile  ODTÜ Kültür Park,Ömer Türkçakal Bulvarı, No:42 İzmit/Kocaeli adresindeki Dernek merkezimizde aşağıdaki gündem maddeleriyle 25.nisan.2015 cumartesi günü  saat 13.oo te yapılacaktır.

 

                                                                                                             KOCAELİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

                                                                                                               MEZUNLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

               

 

GÜNDEM:

 

1-     Açılış ve Kongre Divan Heyetinin oluşturulması

2-    Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması

3-      Kongre Divan Heyetine Genel Kurul Toplantı Tutanağına imza yetkisi verilmesi

4-     Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibra edilmesi

5-      Denetim Kurulu denetleme raporunun okunması ve ibra edilmesi

6-      Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi

           Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi

8 -     2015 itibarıyla yıllık üye aidatlarının saptanması

9-     Hiçbir şekilde bağlantı kurulamayan üyelerin ve aidatlarının durumu

10-    Tahsil edilemeyen üye aidatları ile ilgili yaptırımların görüşülmesi

11-    Dilek ve temenniler

12-    Kapanış